Категорията представлява система за учене през целия живот в областта на електронни форми на дистанционно обучение, предназначена за поддържане на знанията и уменията на академичния, административен и технически персонал в тази област на актуално ниво.

Sub-categories
Технологии
Основи на електронното обучение
Педагогика и дидактика
Skip Navigation

Navigation

    • ForumНовини от сайта

    • Courses

      • УЧЕНЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ