Topic outline

 • Екип

  Екипът , който управлява дейностите за успешна реализация на проекта:

  проф. д-р. инж. Георги  Димитров Тодоров Ръководител проект
  доц. д-р. инж. Иларио Любенов Астинов Ръководител ФЦЕДО
  доц. д-р. инж. Валентин Вълков Камбуров Научен ръководител, разработка на пособия
  доц. д-р. инж. Николай Любенов Николов Научен ръководител, разработка на пособия
  доц. д-р. инж. Яна Петрова Стоянова Координатор оперативно изпълнение
  доц. д-р. инж. Иван  Евгениев Иванов Координатор Университетско управление
  доц. д-р. инж. Валери Малинов Стоилов Координатор Университетско управление
  доц. д-р. инж. Иво Цветанов Илиев Координатор Университетско управление
  доц. д-р. инж. Йорданка Тр. Петрова Експерт Учебни програми и целеви групи
  проф. д.т.н. Георги Тодоров Попов  Експерт ДО и член на работна група
  маг. инж. Диана Георгиева Даскалова Разработчик по учебни модули за ЕФ-ДО
  Момчил Ненков Хардалов Финансово-административна координация
  проф. д-р. инж. Марин Христов Христов Ректор
Skip Navigation

Navigation

Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events