Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Добре дошли в порталният сайт на Факултетният център за дистанционно и електронно обучение (ФЦДЕО) на Машинно-технологичен факултет при Технически университет-София!

Основното съдържание на сайта е достъпно само за потребители, чийто достъп е разрешен от ФЦДЕО. За повече информация по получаване на достъп, моля изпратете запитванае на адреса efit@tu-sofia.bg.

Потребители, които имат проблеми с регистрацията, моля изпратете на адреса efit@tu-sofia.bg запитване и кратко описание на проблема.

Здраве и късмет на всички

Екипът на ФЦДЕО